Інформаційні мережі

Питання до модульної контрольної роботи № 1

Тема 1. Основні поняття інформаційних мереж

Історія обчислювальних систем та мереж. Поява глобальних та локальних мереж. Стандартизація технологій локальних мереж. Сучасні тенденції розвитку мереж.

Тема 2. Архітектура інформаційних мереж

Основні компоненти комп’ютерних мереж. Програмні та апаратні компоненти мереж. Архітектура комп’ютерних мереж. Глобальна мережа Інтернет.

Розподілені обчислювальні системи. Мультипроцесорні, багатомашинні, кластерні, клієнт-серверні системи.

Топології комп’ютерних мереж. Фізична та логічна топологія мережі. Повнозв’язна, коміркова, кільцева, шинна топології. Топологія типу зірка та ієрархічна зірка.

Адресація в комп’ютерних мережах. Апаратна (фізична) адресація. Принципи мережевої адресації. Класова та безкласова мережева адресація. Символічна (доменна) адресація.

Тема 3. Основи кодування та передачі даних

Комутація повідомлень в КМ. Методи комутації. Статична та динамічна комутація. Комутація каналів. Частотне та часове мультиплексування. Статистичне мультиплексування. Комутація пакетів. Віртуальні канали мереж з комутацією пакетів.

Передача даних лініями зв’язку. Кодування даних. Фізичне кодування даних. Аналогова модуляція. Способи аналогової модуляції. Потенціальні та імпульсні коди. Манчестерський код. Принципи логічного кодування даних.

Тема 4. Середовища передачі даних

Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах. Коаксіальний мідний кабель. Мідний кабель типу сплетена пара. Категорії кабелів. З’єднувачі для кабелів. Оптико-волоконні кабелі.

Тема 5. Багаторівнева структура комп’ютерних мереж

Поняття про відкриті системи та принципи їх взаємодії. Стандартна модель взаємодії відкритих систем OSI. Рівні моделі OSI.

Багаторівнева структура комп’ютерних мереж. Служби і протоколи. Принципи інкапсуляції даних.

Стеки протоколів. Стек протоколів TCP/IP. Стек протоколів Інтернету. Поняття про стеки протоколів IPX/SPX та NetBIOS/SMB.


Питання до модульної контрольної роботи № 2

Тема 6. Протоколи прикладного рівня

Протоколи та служби прикладного рівня. Служба WWW та протокол HTTP. Електронна пошта. Протоколи SMTP, POP. Протокол передачі файлів FTP. Служба трансляції імен. Протокол DNS.

Тема 7. Протоколи транспортного рівня

Служби транспортного рівня. Протоколи і сокети. Протокол без встановлення з’єднання UDP. Протокол із встановленням з’єднання TCP.

Тема 8. Мережевий рівень комп’ютерних мереж

Протокол міжмережевої взаємодії IP. Формат дейтаграм. Фрагментація дейтаграм. Протокол керуючих повідомлень ICMP. Протокол динамічної конфігурації хосту DHCP. Алгоритми та протоколи маршрутизації. Пряма і непряма маршрутизація. Будова маршрутизатора.

Тема 9. Канальний рівень і локальні мережі

Протоколи і стандарти локальних мереж. Функції та структура канального рівня. Основи технології Ethernet. Формати кадрів Ethernet. Методи доступу до середовища. Протокол CSMA/CD. Протокол визначення адрес ARP. Мережеві пристрої канального рівня (комутатори).

Тема 10. Основи безпеки комп’ютерних мереж

Поняття мережевої безпеки. Принципи захисту мережевого трафіку. Рівні безпеки. Протоколи безпеки комп’ютерних мереж. Протоколи IPSec, SSL, HTTPS.