Архітектура обчислювальних систем

Питання до модульної контрольної роботи № 1

 

Інформація та її кодування. Системи числення. Переведення цілих та дробових десяткових чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення.

Біти, байти, машинні слова. Формати представлення чисел у пам’яті комп’ютера. Формати чисел з фіксованою та плаваючою комою. Формати десяткових чисел (код BCD).

Прямий, обернений та доповняльний коди.

Основи виконання арифметичних операцій. Операції над цілими та дробовими числами з фіксованою комою. Операції над числами з плаваючою комою. Операції над двійково-десятковими числами.

Апаратна частина комп’ютерів. Покоління комп’ютерів. Архітектура фон Неймана. Організація шин. Шина адрес та даних. Магістрально-модульний принцип побудови сучасних комп’ютерів. Компоненти сучасних комп’ютерів.

Типова схема організації центрального процесора. Принцип дії процесора. Мікропроцесори. Структура мікропроцесора: операційний блок та керуючий блок.

Архітектура та принцип дії процесора І8086. Програмна модель процесора. Регістри загального призначення, сегментні регістри, регістр прапорців.

Система команд процесора. Способи адресації операндів. CISC-, RISC-, VLIW-процесори. Принципи підвищення продуктивності комп’ютерних систем. Архітектури IA-32 та Intel® 64.

Організація пам’яті комп’ютера. Ієрархічна будова пам’яті. Регістрова пам’ять. Кеш-пам’ять. Оперативна пам'ять. Адресний простір. Способи розподілу пам’яті. Фіксований та динамічний розподіл пам’яті. Віртуальна пам’ять. Зовнішня пам’ять.

Організація введення-виведення. Програмні та апаратні порти. Порти введення-виведення. Канали переривань (IRQ). Канали прямого доступу до пам'яті (DMA). Базова система введення-виведення (BIOS).


 

Питання до модульної контрольної роботи № 2

 

Поняття про асемблери. Механізм компіляції асемблерної програми та етапи її створення. Програми типу СОМ та ЕХЕ.

Асемблер процесора 8086. Синтаксис асемблерної програми. Типи даних асемблера. Директиви резервування пам’яті (визначення змінних).

Моделі пам'яті. Сегментна організація програм на Асемблері. Стандартні та спрощені директиви сегментації.

Система команд процесора. Команди пересилки даних. Команди арифметичних та логічних операцій. Команди зсуву. Команди введення-виведення. Способи адресації операндів.

Команди передачі керування. Безумовні та умовні переходи. Команди керування циклами. Типові керуючі структури на асемблері.

Структурно-модульне програмування. Організація виклику підпрограм. Команди виклику підпрограм. Способи передачі параметрів.

Складені типи даних. Масиви. Структури даних. Ланцюжкові дані. Ланцюжкові операції.

Макрокоманди. Опис та використання макрокоманд. Макроси з параметрами. Умовне компілювання програм.