Архітектура обчислювальних систем

Перелік лабораторних робіт

 

п/п

Тема лабораторного заняття

Кільк. годин

Метод. вказів.

1.

Формати представлення чисел в ЕОМ

2

ЛР № 1

2

Формати представлення тексту та десяткових чисел в ЕОМ

2

ЛР №2

3

Двійкова арифметика

2

ЛР №3

4

Система команд процесора І8086

2

ЛР №4

5

Створення та відлагодження програм на асемблері

2

ЛР №5

6

Програмування із використанням арифметичних та логічних команд

2

ЛР №6

7

Керування ходом виконання програми на асемблері

2

ЛР №7

8

Модульне програмування. Використання бібліотек

2

ЛР №8

 

Всього

16